Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hedef

Gemi İnşaatı Programı'nın hedefi; mezunları Gemi İnşaatı Sektöründe tercih edilen, saygı gören, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  bayrağını, görev aldıkları her ortamda gururla taşıyan ve meslektaş adaylarına örnek teşkil eden, uluslararası standartlarda yetiştirdiği mezunlarla sektörün ara eleman ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceğine katkıda bulunan bir bölüm haline gelmektir.