Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).