Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.