Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Program Yeterlilikleri

No  Program Yeterlilikleri
1 Gemi İnşaatı alanında kullanabileceği matematik, fen ve temel mühendislik bilimlerine ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme
2 Gemi sevk sistemlerini tanıyıp ayırt edebilecek ve çalışma koşullarına uygunluklarını değerlendirebilecek bilgiye sahip olma
3 Gemi İnşaatı alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
4 Bir geminin ağırlık gruplarını ayırt edip hesaplamalarını yapabilir.
5 Bir geminin off-set tablosundan en kesit, profil ve su hatları resimlerini çizebilir.