Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem ara sınav ve ara çalışmalar (proje seminer alan çalışması gibi) ile bir yıl sonu sınavı ayrıca başarısız öğrenciler için de bir bütünleme sınavı yapılır.